Расстаноўка сіл беларускай мовы (з колішняга абмеркавання са сп. Запрудскім)

Праглядаючы колішняе абмеркаванне беларускай сацыялемы са сп. Запрудскім і сп. Шупам (http://zaprudski.livejournal.com/48921.html), усвядоміў, што там я дастаткова поўна выклаў свае ключавыя погляды на тое, што дзеецца ў беларускай мове, як гэта суадносіцца з іншымі мовамі, як упісваецца ў лінгвістычныя мадэлі, што варта рабіць, якія ёсць таму перашкоды. Усім, хто хоча ў агульных рысах азнаёміцца з маімі ўяўленнямі, прапаную пачытаць гэта абмеркаванне.

Узгадаваць беларускамоўных аднакласнікаў ("Новы Час")

Узгадаваць беларускамоўных аднакласнікаў

Існаванне нацыянальных моў, іх выкарыстанне носьбітамі засноўваецца на розных фактарах. Мова жыве, калі жывуць яе носьбіты. У мовы ёсць перспектыва, калі яна перадаецца з пакалення ў пакаленне. У гэтым сэнсе беларуская мова жывая, бо засталіся людзі, для якіх яна была сродкам зносін, прышчэпленым бацькамі і землякамі ў родных мясцінах, і вучыліся на ёй. З перадачай з пакалення ў пакаленне цяжэй. Дзеці тых беларускамоўных у большасці выхаваны на рускай мове. З другога боку, новыя беларускамоўныя выхоўваюць дзяцей па-беларуску, і ў мовы з’яўляецца новае пакаленне, яе жыццё працягваецца. У беларускамоўным выхаванні ёсць важная надбудова – школа. Ёй і прысвячаю гэты артыкул, бо, як здаецца, новыя беларускамоўныя ўпускаюць некаторыя шансы і дзейнічаюць без уліку сучаснай спецыфікі.

Collapse )

Абылганая школьная мова

"Беларуская мова ёсць сапсаваная руская", казалі нам. Унушыць гэта было лёгка, галоўнае - пачаць з яе часткі.
   
Як было? У школе нехта сказаў: "Беларуская мова - падобная да рускай". Нехта паказаў, што "греческий" - гэта "грэчаскі", а "чертёж" - гэта "чарцёж" і сказаў, што словы адрозніваюцца акцэнтам. Тым, з якім гавораць па-руску колхозники. І ўсё, локшына павісла на вушах.
 
І людзі не задумаліся, чаму ж тады яны нічога не разумеюць у творах па белліту, чаму не могуць напісаць пераказ, чаму не ведаць значэнне прозвішча Туляга.
   
А ты дастаеш з паліцы ў кабінеце белмовы беларуска-рускі слоўнік і выпісваеш у самастойна заведзены сшытак словы з "Новай зямлі" і іх пераклады на рускую. Потым у бібліятэцы гартаеш ТСБМ, каб праверыць, ці нармальна ўжываць слова "вытворчасць" у сэнсе працэсу вырабу. Потым пралятаеш на сталічнай алімпіядзе з-за неперакладзенага слова "бересклет". І не толькі таму, што не ведаеш, што гэта, а таму, што, як ты разумееш, на ўроках белмовы не праходзяць словы, як на ўроках няммовы. А пазней у інстытуце ты адзіны ведаеш, што такое кажан, хаця на думку аднагрупніка гэта "кожаная куртка".
 
Вам сказалі - вы паверылі. Вас не здзіўляе, што расіяне перапыняюць міністра культуры на "Славянскім базары", бо не разумеюць па-беларуску. А потым прыходзяць добрыя малойцы, якія кажуць: запраўды школьная мова гідкая і брыдкая, а мы вам пакажам іншую. І кожны паказвае нейкую сваю. А потым усе дружна спрачаюцца, якая з гэтых некалькіх правільнейшая.
 
А абылганая школьная мова ляжыць, забіўшыся ў кутку, прыкрываючы галаву, каб не білі свае ж. Некалі яна жыла, некалі яна паказала табе карычневы "Геаграфічны слоўнік школьніка" і зялёную брашуру пра фізічныя практыкаванні ў малодшых класах. Яна паказала табе цэлы жывы свет. І ты паверыў у яе. А іншыя паверылі хлусам.

Экскурсавод Піліп

Экскурсавод Піліп любіў пацяшацца з маскоўскіх гасцей. Калі яны спрабавалі гаварыць па-беларуску, ён абавязкова чапляўся да нейкага слова, агульнага для рускай і беларускай мовы, і казаў, напрыклад:
- Памылачка. Трава - гэта рускае слова.
Госці не спрачаліся. Тое, што ў іх мове было такое слова, было праўдай. А далей Піліп рабіў фокус. Прыгадваў пакручасты сінонім з калекцыі рарытэтных слоўнікаў і казаў, што па-беларуску трэба казаць гэтак. Дапусцім:
- А слушна па-беларуску - зёлка. Не хадзіце па зёлцы, поплеч ёсць ходнік.
Госці верылі. Усё сыходзілася. Іх першае слова - слова з рускай мовай. А слова на замену ім прапаноўваў беларус, яму лепш відаць.

Верш "Паўночны звер"

Знайшоў у сябе на камп’ютары верш, напісаны ў 2013 годзе. Пісаў з практычнай мэтай – ахапіць усе беларускія фанемы, стварыць тэст для ўмоўнага дыктара. Перачытваю яшчэ і прыгожа :)
UPD: А не, не ўсе фанемы ахоплены.

Гляджу на белага мядзведзя,
Хачу спазнаць мядзведжы лёс.
Смяецца ж гучна дзядзя Федзя:
"Не адмарозь сабе ты нос".

Якое шчасце – зведаць волю!
Паўночны звер пакажа ўсім,
Як можна ў вузкіх цесных норах
І ў водных хвалях быць сваім.

На ўзвышшы тут – з прыладдзя смецце,
Калоссе, збожжа і галлё,
Рыззё, насенне ды ламачча.
На ўзлессі ж – добрае жыццё.

Не трэба мяты мне ў гарбату,
Парадак рэдкі тут, зважай.
У нас тут цэняць маму з татам,
Мяхі з грашыма ты схавай.

Прэзентацыя карціны "Eyn Maedchen & seyn Fahrrad" - 27/10/2018, Мінск

Каля вясковай хаты стаіць дзяўчынка. Яна звернута да гледача спінай. Дзяўчынка нешта разглядае на сцяне хаты. Там выразаны нажом сэрцайка і нейкія літары. Справа ад дзяўчынкі, на ўзроўні пляча пырхае бялян. Дзяўчынка прытрымлівае рукой ровар. Гэта старамодны самаробны ровар, драўляны, без педаляў.

Хата зроблена з бярвенняў, іх колер шэра-бураваты. У бярвеннях ёсць расколіны, у расколінах шматкі моху. У хаце тры акны. Яны зачынены зялёнымі аканіцамі.

Дзяўчынка адзета ў жоўтую сукенку з белым паяском. На нагах сандалі. Залатыя хвалістыя валасы да плячэй, у іх уплецена чырвоная стужка. Стужка развяваецца ад лёгкага ветрыку, які крыху адносіць стужку ўправа. Узрост дзяўчынкі - каля дзевяці гадоў.

За домам відаць шырокае поле і паласа лесу ўдалечыні. На небе чырвань захаду.

Як русафілія канвертуецца ў русафобію

Расіяне ўвесь час глыбока занепакоены русафобіяй, што расце то тут, то там. З нядаўняга часу занепакоіліся тым, што і ў Беларусі расце. Пакідаючы ў баку ўсе фактары, якія маюць месца ў іншых краях, і звяртаючы ўвагу толькі на адносна мірную і памяркоўную Беларусь, даводзіцца прызнаць, што ўзнікненне русафобіі заканамернае, бо, як ні дзіўна, яно вынікае з самой спробы яе прадухіліць. 
 
У афіцыйных падручніках гісторыі адводзілася ўвага ад колішніх войнаў з Расіяй, затое моцна акцэнтавалася яе дапамога (рэальная ці паказная). Пры гэтым беларусы заўжды паказваліся як нейкія небаракі. Асабліва звяртаюць увагу маніпуляцыйныя фармулёўкі тыпу “беларусаў прыгняталі літоўскія і польскія феадалы”. Пачытаеш такое, і адразу асацыяцыя: раз прыгняталі феадалы, то адпаведна мы тады былі халопы. 
 
Але ж прайшлі часы кантролю інфармацыі. Цяпер можна атрымаць усе звесткі на любы густ. Выплыла і інфармацыя пра спусташальныя войны з Масковіяй, пра бітву пад Воршай, пра тое, што не былі мы пагалоўна сялянскай басотай,а ў нас культура з цывілізацыяй была. Наступства лагічнае. Гэта і расчараванне ў тым, хто прэзентаваў сябе сябрам і братам, хто завышаў свой імідж. Гэта і прабуджэнне, інсайт, што, аказваецца, няма падстаў глядзець у рот вялікаму брату і трымацца за спадніцу вялікай матухны-Расіі. 
 
Проста такія рэакцыі. Калі б сусед сябе не ўзвышаў і калі б не хаваў эпізоды колішніх войнаў, то, адпаведна, не было б такога перакульвання ў свядомасці, не было б эмацыйнай рэакцыі. Розныя Імхаклабы могуць дакараць нацыяналістаў: маўляў, што ж вы старыя разборкі феадалаў памінаеце. Не, няправільна. Правільнае пытанне: чаму гэтыя разборкі так хаваюцца?
Многія дзяржавы ваявалі між сабой, у многіх інфармацыя пра войны адкрытая. І, ведаеце, напал страсцей меншы. Бо няма сенсацыі. І народы менш варагуюць. Прыцерліся. 
 
Так што ў Расіі няма іншай альтэрнатывы. Калі перастаць хаваць гістарычную праўду пра колішнія ўзаемаадносіны, то некалі яны стануць банальнасцю, надыдзе стабілізацыя. Калі ж дзеля добрых адносін душыць успаміны пра колішнія канфлікты, то ўсё будзе толькі абвастрацца. Вядома, калі мэта — добрае стаўленне беларусаў, а не іх пакора.

Сталактыты і сталагміты беларушчыны


Сталактыты — гэта "ледзяшы" ў пячоры, якія ўзнікаюць, калі зверху сцякае насычаная солямі вада. Сталагміты — наадварот, гэта калоны, якія ўтвараюцца калі зверху капае і "лядзяш" нарастае на зямлі. У беларушчыне сталактыты — гэта тое, што ў Марціновіча "нелегальнае", а сталагміты — "датацыйнае". Чаму я назваў гэта так? Бо сталактыты звісаюць зверху, але не кранаюцца зямлі. А сталагміты стаяць на зямлі і не кранаюцца столі.

У нашай пераважна русіфікаванай Беларусі першае знаёмства з беларушчынай адбываецца праз школу і, магчыма, праз трасянку. Раней яшчэ — праз радыёкропку. Гэта не ідзе ні ў якое параўнанне з дамінантнай расійшчынай, прайграе канкурэнцыю ў маскультурным, пацяшальным плане. Патрыётаў Беларусі гэты стан не задавальняе, яны, абудзіўшыся да беларушчыны, пачынаць тварыць сваю маскультуру, сваю сучасную творчасць. Але ім характэрная іншая крайнасць — адмаўляць тую беларушчыну, якую яны спазналі праз дзяржаву.

У людзей узнікае абсурдная выснова, нібыта гэтая нецікавая, непапулярная беларушчына створана знарок, каб ганьбіць беларушчыну як такую. Яны схільныя адмаўляць яе, як той царэвіч, які выкідвае жабіну шкурку ў печ. Тое што дыскрэдытуе беларушчыну для іх — не беларускае.

Чаму ж гэта сталагміт? Бо ён рос знізу ўверх. Тая беларушчына папраўдзе натуральная, яна развівалася з тых часоў, калі беларусы абудзіліся ў сваіх сёлах і тварылі сваю, напачатку пераважна сельскую культуру. Фальклор, апісанні цяжкага быту — не, яны тварыліся не для таго, каб некалі будучы беларускі гараджанін скрывіў нос. Яны тварыліся для сябе. І ў такой форме трапілі ў адукацыю і ў санкцыянаваную ў дзяржаве беларушчыну.

Collapse )

Коневы і Белаконевы

Ёсць прозвішча Конеў. А ёсць прозвішча Белаконеў. Уявіце, роду Коневых у галаву стукае такая думка "Белыя коні — таксама коні, значыць, Белаконевы — тыя ж Коневы, значыць род Коневых мае права на маёмасць і гісторыю Белаконевых". Хм, цікава, няўжо нехта з Белаконевых паверыць у гэта? Хаця, можа, нехта і паверыць, а некаторыя спужаюцца так, што пойдуць мяняць прозвішча.